Sultan Ahmet Camii

Sultan Ahmet Camii | Poelenburg 156 |  1504 NH Zaandam

Sultan Ahmet Camii

Over ons

De moskee is in eerste instantie de gebedsruimte van moslims, die net als de kerk voor Christenen midden in de gemeenschap der gelovigen staat. Meer en meer vervult de moskee naast zijn godsdienstige taak ook een sociale taak. De kernfiguren uit de moskee zijn de voorganger (imam of hodja genaamd) en het bestuur. Deze besturen woorden democratisch gekozen en zij vervullen op hun beurt een werkgeverschap voor de imam. Behalve de gebedsruimte heeft de moskee nog andere ruimten als een ontmoetingscentrum, leslokalen en een bibliotheek. Hier komen mensen van verschillende leeftijd en achtergrond bij elkaar, ook buiten de gebedsdiensten om. Dus de moskee heeft naast de religieuze functie ook een sociale functie voor de gemeenschap. De moskee?n worden voor het grootste deel door de gelovigen zelf gefinancierd. Voor sommige educatieve en sociaal-culturele activiteiten geeft de Nederlandse overheid af en toe een bijdrage.
De moskee is een gebouw waarvan de richting waarin men bidt de ´kibla´is. De kibla is de richting naar de ´Kaa´ba´. De Kaa´ba bevindt zich in de geboorteplaats van de heilige profeet, Mekka. In de moskee zijn duidelijke herkenbare afdelingen. Daarbij is de grote ruimte waar men samen bidt, de hal, de basis van de moskee. In de kibla-muur bevindt zich een, meestal versierde gebedsnis. Deze noemt men ´mihrab´. Als de geloofsgemeente samen bidt, bijvoorbeeld op vrijdag, bevindt de imam zich in de mihrab. Imam betekent degene die laat bidden, de leider die zich vooraan bevindt. Daarom moet de imam zijn die binnen de geloofsgemeenschap het meest weet en de Koran het best kent.

Het Gebedshuis
Een moslim kan op elke plaats die daarvoor geschikt is en die schoon is, bidden. Hij hoeft om te bidden niet een speciale plek te hebben. Als er echter gezamenlijk gebeden wordt, vooral op vrijdag en op feestdagen, bidt men in gebedshuizen, die men ´mesdjied´of moskee noemt. Daarom hebben moslims een moskee nodig. Zo heeft de heilige profeet Mohammed, toen hij onderweg tijdens zijn tocht van Mekka naar Medina in het dorpje Kuba bij Medina uitrustte, de eerste moskee in de Islam gebouwd en op die plaats staat nog steeds de Kuba moskee.

De Preekstoel
Aan de rechterkant van de gebedsnis bevindt zich de preekstoel met treden, de ´mimber´. Vanaf deze plaats wordt op vrijdag en op feestdagen een godsdienstige rede gehouden, die en onderdeel van de gebedsdienst vormt. Deze preek noemt men ´khutba´. Omdat van die plek af die khutba wordt gehouden is de preekstoel onder het volk ook wel bekend als ´khutba´Het woord khutba, preek, komt van het zelfstandig naamwoord ´hitab´. Dit betekent zoveel als een gesprek in de betekenis van een godsdienstige raadgeving en voorlichting.

De Kansel
Aan de linkerkant van de gebedsnis is een plaats die voor de kanselrede wordt gebruikt. Deze plaats noemt men ´kursu´, de zetel.

De Gebedsomroepersplaats
Bij de ingang van de moskee bevindt zich een aparte plaats meestal aan de rechterbinnenkant van de hoofddeur. Deze vaak die vaak door een traliehek gescheiden is van de rest, noemt men ´muezzin mahfeli´, de gebedsomroepersplaats. Van hieruit wordt de ´kaamet´, de tussentijdse gebedsomroep gedaan. degene die de kaamet, de oproep tot het gebed doet, men ´muezzin´, de gebedsomroeper. Muezzin betekent degene die de ezan roept, tot het gebed oproept. De oproep tot het gebed De ´ezan´, de oproep tot het verplichte gebed noemt men dat wat vanaf een hoge plaats met luide stem zingend geroepen wordt tot de moslims in de omgeving om hen te waarschuwen dat het tijd is voor het gebed.

De Minaret
De toren waar vandaan de oproep tot het gebed gedaan wordt, noemt men de ´minaret´. Bij veel moskee?n is een minaret, die bestemd is om van daaruit tot het verplichte gebed op te roepen. Op speciale dagen en nachten wordt deze hoge toren met lampjes verlicht. De minaret is een deel van de moskee dat hoger is dan de rest van het gebouw.

De Galerij
In de moskee bevindt zich boven vaak een balkon. Dit noemt men ´mahfel´of de ´mahfil´, de galerij. Hoewel volgens de Islam vrouwen en mannen in dezelfde ruimte het verplichte gebed kunnen verrichten, is het de gewoonte geworden dat de vrouwen in de moskee in een, door een traliehek of gordijn gescheiden achtergedeelte of op de galerij bidden. Hoewel deze gewoonte de indruk wekt dat vrouwen tijdens het bidden onherroepelijk gescheiden moeten zijn van de mannen; dat zij de mannen niet mogen zien en de mannen hen niet, is er in werkelijkheid geen enkele reden waarom zij niet samen met de mannen in een ruimte, zonder van elkaar gescheiden te zijn door tralies of een gordijn het verplichte gebed zouden kunnen verrichten. Vanwege speciale bewegingen tijdens het verrichten van het gebed als het buigen voor de ´roekoe´ en het neerzinken in ´sadjdah´is het echter, vanuit verstandelijk en psychologisch oogpunt praktischer in aparte gedeeltes te bidden, ook al is dit geen godsdienstige noodzaak.

De Wasruimte
Tevens bevindt er zich in de moskee een ´abtesthane´een wasruimte. De naam komt van het woord ´abtest´. Dit is het benaming van het speciaal wasritueel voor het bidden. Iemand die het verplichte gebed wil verrichten, moet zich daarvoor eerst op een speciale manier reinigen. Nadat hij zijn handen brandschoon heeft gewassen, moet hij zijn gezicht en armen wassen; vervolgens moet hij zijn hoof met natte handen schoonwrijven en dan zijn voeten wassen. Ondertussen moet hij zijn mond, neus en tanden spoelen en zijn oren en nek bevochtigen. De plaats waar dit allemaal gedaan wordt noemt men ´abdestlik´, de wasruimte. Omdat men, voordat men zich volgens dit ritueel wast, eerst zijn behoeften moet hebben gedaan, is het toilet een onafscheidelijk onderdeel van dit gedeelte van de moskee. Dit is zelfs zozeer het geval dat in sommige islamitische streken de naam voor het toilet ´aptesthane´ is geworden.

De Moskeebron
De ´sjadirvan´. De moskeebron is een plek, die meestal op de binnenplaats is gelegen en een ronde vorm heeft met daaromheen kranen waar men zich ritueel voor het gebed kan wassen en water kan drinken.

De Binnenplaats
In de bijruimtes kunnen afdelingen als de wasruimte, een leslokaal, een bibliotheek, een volkskeuken en een kantine zijn. Onontbeerlijke afdelingen als het leslokaal, de bibliotheek, de ontmoetingsruimte en de kantine zijn ruimten die in een moskee in Europa niet kunnen ontbreken. De ontmoetingsruimte is een plaats waar moslims, die in Europese landen als een minderheid leven, elkaar kunnen ontmoeten, waar zij kunnen wachten tot het tijd is voor het verplichte gebed en waar culturele activiteiten plaatsvinden. De kantine is een plaats waar voor de moskeegemeente een handel van kleine omvang plaats heeft in gegarandeerde handelswaren met de persoonlijke smaak uit het eigen land. In het leslokaal leren de kinderen over de godsdienst. In de bibliotheek bevinden zich boeken over de godsdienst en het vaderland.

Het Verplichte Gebed
Het verplichte gebed is in de Islam een van de zuilen van de aanbidding. Het verplichte gebed wordt vijf keer per dag op de volgende vastgestelde tijden verricht: -´s morgens voor de zon opkomt; -´s middags, direct na het midden van de dag; -in de namiddag, tegen de avond als de schaduwen twee maal langer zijn geworden; -´s avonds nadat de zon is ondergegaan; -´s nachts nadat de schemering is verdwenen. Op de kalender staan de tijden van de verplichte gebeden aangegeven.

De vrijdag Gebed
De wekelijkse aanbidding in de vorm van een gebedsdienst door de molsim vindt plaats op de vrijdag. Het vrijdaggebed wordt op vrijdag, direct na de middag verricht. Voor dit gebed, waarbij door de hele gemeente tezamen het tweedelige gebed moet worden verricht, wordt een preek gehouden, die een onderdeel van het gebed vormt. Voor deze preek wordt in de moskee nogmaals tot het gebed opgeroepen. Deze oproep wordt alleen voor het vrijdaggebed gedaan, los van de oproep die vijf keer per dag vanaf de minaret wordt gedaan.

Geschiedenis

In 1960-61 kwamen de eerste gastarbeiders naar Zaandam. Ze werkten in fabrieken en verbleven in kampen die voor hun bestemd waren. Aanvankelijk bidden ze individueel in hun kamers. Na een tijdje maakten ze gebruik van een van de kamers als ‘mescid’ (gebedsruimte; ook wel ‘klein moskee’ genoemd). Tussen de gastarbeiders zaten ook imams die niet officieel imam waren. Vooral tijdens de ramadan werd er veelvuldig gebruik gemaakt van ‘mescid’. De ‘mescid’ werd te klein voor de gastarbeiders. In 1968 hebben ze een gebedsruimste gekregen in het gebouw van het toenmalige Centrum voor Buitenlanders. Ook deze ruimte was voor hun niet voldoende. In deze ‘mescid’ gaf de heer Ismet Koca de kinderen Koranles.

Het bidden in kamp-ruimtes heeft tot 1977 geduurd. In 1977 heeft de gemeente Zaanstad hen een schoolgebouw in Kogerveld toegewezen. De gastarbeiders konden voortaan daar hun gebedsverplichtingen uitoefenen. Hierop volgde de oprichting van de eerste Turkse Islam Stichting op 15 juni 1978. De oprichters van de stichting waren: Ismail Akpinar, Omer Aslan, Hikmet Aydin, Ismet Gungor,Mehmet Polat, Huseyin Yildiz en Necati Yildiz.

In 1978 kreeg de moskee zijn eerste officiele imam, de heerOsman Aldemir die hen door de afdeling Religieuze Zaken van het Turks Consulaat werd toegewezen. Hij zou echter slechts tijdens de ramadan dienst draaien. Men heeft één jaar gebruik gemaakt van het gebouw. Met de komst van de toenmalige voorzitter van Religieuze Zaken, de heer Tayyar Altikulac, in Amsterdam vroegen de stichtingen en kleine moskeeen hem om een officiele imam in vast dienstverband. In oktober 1979 trad dan ook de eerste formele imam, de heer Ismet Sahin, in dienst voor een periode van vier jaar.

In de Poelenburg werden twee barakken gehuurd voor een bedrag van Fl. 17.000,- per jaar, voor de duur van 85 jaar. Een tijd later kocht de moskee het L-vormige gebouw, dat naast de twee oude barakken lag voor een bedrag van Fl, 105.000,-. In 1983 keerde de eerste imam terug naar Turkije en zijn plaats werd ingenomen door Sidki Sever. De imam Sidki Sever was in dienst van 1983 tot 1987. Na een periode van 9 maanden zonder imam, kreeg de moskee, de derde officiele imam, de heer Abdulkadir Topuz. In 1990 verkocht de gemeente aan het bestuur van de moskee, ook het stuk grond, van 3200 m2, waar het gebouw op stond. Daarmee behoorde het gebouw met grond en al bij de moskee, waarna de moskee werd overgedragen aan deIslamitische Stichting Nederland.

Ondertussen werden er plannen gemaakt voor een nieuwe moskeegebouw met een cultureel centrum. Het ontwerp is door de architect, de heer Bedri Sevincsoy, gemaakt. Het ontwerp van de moskee was af, maar de hoeveelheid grond (3200m2) was niet genoeg voor dit ontwerp. Hierdoor besloot het bestuur nog een stuk grond van 2040 m2 erbij te kopen. Op 28 mei 1993 heeft de Turkse ambassadeur, de heer Zeki Celikkol en de consulent van deIslamitische Stichting Nederland, de heer Fahri Demir, samen de eerste paal van de fundering de grond in geslagen. Eind 1993 had de imam Abdulkadir Topuz zijn dienst voldaan en keerde terug naar Turkije. Totdat er een nieuwe imam kwam, heeft de heer Cevdet Keskin, die tevens bij de Islamitische Stichting Nederland(ISN) werkte, als plaatsvervangende imam opgetreden. In september 1994 trad de vierde imam in dienst. Inmiddels was de bouw van de nieuwe moskee in volle gang.

Op 27 november 1994 werd de moskee met een prachtige ceremonie geopend door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, de heer Dijkstal, de voorzitter van Religieuze Zaken de heer M. Nuri Yilmaz en de voorzitter van het departement Buitenlandse Betrekkingen, de heer Hamdi Mert, en de heer Arif Soyturk werden omringd door een grote Turkse en Nederlandse menigte.

 

Vrouwen Comité

De vrouwen comité heeft als doel om activiteiten te organiseren waarbij de vrouw centraal staat.

Een van onze activiteiten is het organiseren van de Ebru kunst. De Ebru techniek is gebaseerd op het druppelen en/of aanbrengen van verf met een kwast in een oplossing van gom tragacant spritetjes. Op het water wordt een stuk speciaal papier gelegd. Het wordt na ongeveer tien seconden verwijderd. Daardoor krijgt men unieke motieven op het papier zoals hieronder.

Jongeren Comité

Deze activiteiten omvatten sociaal maatschappelijke onderwerpen waar de jongeren mee kampen.

 

 

Over Ons

Sultan Ahmet Moskee vervult naast zijn godsdienstige taak ook een sociale taak. De bestuursleden worden op een democratische manier gekozen en zij vervullen op hun beurt werkgeverschap voor de imam.

© 2017 Copyright. All Rights Reserved.

Informatie

Vernieuwde website...

Designed by Axumedia ©

Contact

HDV Zaandam Sultan Ahmet Moskee
Poelenburg 156
1504 NH Zaandam 

T 075 - 616 94 76
F 075 - 631 27 36
M 0031 624920043 

info@sultanahmet.nl
www.sultanhamet.nl